سرهنگ رحمانی،بیمارستان مجهز تنفسی ارتشفدانشکده هوانیروز،ارتش،نیروی زمینی ارتش، Archives - صفیر گیلان
اولین بیمارستان دائمی و مجهز تنفسی ارتش در رشت افتتاح می شود 26 مرداد 1400
سرهنگ رحمانی فرمانده دانشکده هوانیروز خبرداد؛

اولین بیمارستان دائمی و مجهز تنفسی ارتش در رشت افتتاح می شود

خلبان رحمانی اظهار کرد: با همت ارتش، تا کنون ۶ بیمارستان در راستای مقابله با کرونا در کشور احداث شده است