سرهنگ عباس حسینی،جریان سازی،مطا البه گری ،بسیج اقشار، گفتمان سازی برای حل مشکلات گیلان ، مأموریت‌های مهم، مجمع عالی بسیج استان گیلان Archives - صفیر گیلان
جریان سازی،مطالبه گری و گفتمان سازی برای حل مشکلات گیلان از مأموریت‌های مهم مجمع عالی بسیج استان 18 آذر 1402
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در امور اقشار خبر داد؛

جریان سازی،مطالبه گری و گفتمان سازی برای حل مشکلات گیلان از مأموریت‌های مهم مجمع عالی بسیج استان

اتصاصی/صفیر گیلان؛حسینی با بیان اینکه مجمع عالی بسیج در تمام عرصه‌ها ورود می‌کند، گفت: مطالبه گری و گفتمان سازی برای حل مشکلات گیلان از مأموریت‌های مهم مجمع عالی بسیج است.