سرگل،سعدی،شهردار رشت،سرپرست شهرداری،شورای رشت،تجلیل خبرنگاران Archives - صفیر گیلان
بازگشایی سرگل به سعدی تا پایان سال 22 مرداد 1401
خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت ،

بازگشایی سرگل به سعدی تا پایان سال

سرپرست شهرداری رشت خبرنگاران را یار سیزدهم شورا و مجموعه مدیریت شهری در ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان دانست و تصریح کرد: رایزنی گسترده برای جذب حداکثری اعتبارات ملی، زمینه‌سازی برای افتتاح فاز نخست پروژه پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان در آینده‌ای بسیار نزدیک، تملک محور اقتصاد و بازگشایی سرگل به سعدی تا پایان سال از جمله اقدامات مهم در دست انجام شهرداری رشت محسوب می‌شود.