سفر ریاست محترم جمهور،شراره کاوسی،رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان، مجتمع فرهنگی لاهیجان Archives - صفیر گیلان
تخصیص ۱۱۳ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر ریاست محترم جمهور برای پروژه‌های آب منطقه‌ای استان/ تخصیص ۳ میلیارد تومان اعتبار برای مجتمع فرهنگی لاهیجان 10 اردیبهشت 1401
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان خبر داد:

تخصیص ۱۱۳ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر ریاست محترم جمهور برای پروژه‌های آب منطقه‌ای استان/ تخصیص ۳ میلیارد تومان اعتبار برای مجتمع فرهنگی لاهیجان

صفیر گیلان؛جلسات بررسی وضعیت اعتبارات پروژه‌های سفر ریاست محترم جمهور به گیلان در دفتر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد.