سیدعلی ملک جعفریان ، فیبر نوری ، صفیر گیلان ، مدیر مخابرات منطقه تهران Archives - صفیر گیلان
توسعه فیبر نوری همراه با نیاز دولت در حال گسترش است 03 دی 1402
مدیر مخابرات منطقه تهران ؛

توسعه فیبر نوری همراه با نیاز دولت در حال گسترش است

صفیر گیلان؛سیدعلی ملک جعفریان مدیر مخابرات منطقه تهران با حضور در استودیو خبر مخابرات ایران تلکام بیست و چهارم را بسیار پرشور دانست و گفت : با توجه به اینکه تلکام ۲۰۲۳ پس از دو دوره وقفه در حال برگزاری است بسیاری از شرکت ها پرشور و با خدمات به روز خود حضور پیدا کرده اند .