سیدکاظم دلخوش اباتری، مهریه،محسنی اژه‌ای،نماینده مردم صومعه سرا،سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مجلس، Archives - صفیر گیلان
تعیین تکلیف موضوع مهریه توسط مجلس و قوه قضائیه در اسرع وقت 15 تیر 1400
دلخوش اباتری تأکید کرد:

تعیین تکلیف موضوع مهریه توسط مجلس و قوه قضائیه در اسرع وقت

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اطاله دادرسی را بیماری مزمن دستگاه قضا دانست و گفت: مجلس و قوه قضائیه باید وضعیت طرح، لوایح و قوانین بر زمین مانده و مهمی مانند مهریه را در اسرع وقت تعیین تکلیف کنند.