سید امیر حسین علوی،سازمان آتش نشانی،شهردار رشت، ر حفظ جان Archives - صفیر گیلان
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی،سازمانی مهم در حفظ جان و سلامت شهروندان 06 آذر 1400
شهردار رشت در بازدید از سازمان آتش نشانی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی،سازمانی مهم در حفظ جان و سلامت شهروندان

شهردار رشت صبح امروز از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت بازدید کرد