سید محسن حسینی-آبفای گیلان- آبرسانی به روستاهای منطقه سراوان-آب Archives - صفیر گیلان
تامین و تقویت آب شرب ۲۷ روستای شهرستان رشت تصویب شد 03 آذر 1399

تامین و تقویت آب شرب ۲۷ روستای شهرستان رشت تصویب شد

تامین و تقویت فشار آب آشامیدنی ۲۷ روستای شهرستان رشت در سال جاری اجرا می شود.