سید محمد احمدی،شهردار رشت، آب نمای موزیکال، بوستان ملت، عید سعید غدیر،آب نمای موزیکال Archives - صفیر گیلان
راه اندازی فاز تکمیلی آب نمای موزیکال بوستان ملت در عید سعید غدیر 29 تیر 1400
شهردار رشت خبر داد:

راه اندازی فاز تکمیلی آب نمای موزیکال بوستان ملت در عید سعید غدیر

شهردار رشت از راه اندازی فاز تکمیلی آب نمای موزیکال بوستان ملت در عید سعید غدیر خبر داد‌.