فرماندار فومن،اسماعیل پور،معلمان Archives - صفیر گیلان
اگهی رسانی ،بخشی از نیازهای جامعه است که یکی ازگروهای فعال ومفید ان معلمان هستند 19 اردیبهشت 1396

اگهی رسانی ،بخشی از نیازهای جامعه است که یکی ازگروهای فعال ومفید ان معلمان هستند

به گزارش صفیر گیلان؛حسین اسمعیل پور فرماندار فومن با بیان اینکه شهرستان فومن برای فرهنگ وفرهنگی ارزش قائل است،گفت:در شهرستانی زندگی میکنیم که تقریبا یک سوم از املاک ومستقلات اموزش پرورش سند ندارد. وی با بیان اینکه در این شهرستان فرهنگیان تاقبل از این دولت نقش زیادی در نهادهای تصمیم گیری سیاسی نداشتند وبرای اولین […]