فرماندار فومن،مجتمع فرهنگی،نوسازی مدارس گیلان،مجتمع فرهنگی آیت‌الله بهجت،انضباط کاری،استاندار گیلان Archives - صفیر گیلان
عزم راسخ ، پشتوانه ی مدیریتی و رعایت انضباط کاری نوسازی مدارس گیلان در اهتمام پروژه ها(مجتمع فرهنگی آیت‌الله بهجت ) قابل تقدیر است 03 شهریور 1400
فرماندار فومن در بهره برداری همزمان پروژه های نوسازی مدار گیلان در فومن

عزم راسخ ، پشتوانه ی مدیریتی و رعایت انضباط کاری نوسازی مدارس گیلان در اهتمام پروژه ها(مجتمع فرهنگی آیت‌الله بهجت ) قابل تقدیر است

 فرماندار فومن ضمن تقدیر ویژه از مدیر کل نوسازی مدارس گیلان جناب مهندس دقیق را که با  عظمی راسخ ، پشتوانه ی مدیریتی و رعایت انضباط کاری  در اهتمام پروژه ها(مجتمع فرهنگی آیت‌الله بهجت ) قابل تقدیر  دانست و گفت: ایشان این ساختمان شکیل را این چنین آماده کرده است