فرمانده نزاجا،نزاجا، هوانیروز،الحاق بالگردهای سوخت‌رسان،آتش‌نشان،امیر حیدری،امیر سرتیپ خلبان «یوسف قربانی، Archives - صفیر گیلان
الحاق بالگردهای سوخت‌رسان و آتش‌نشان به پایگاه چهارم هوانیروز 21 بهمن 1399
با حضور فرمانده نیری زمینی ارتش انجام شد؛

الحاق بالگردهای سوخت‌رسان و آتش‌نشان به پایگاه چهارم هوانیروز

بالگردهای سوخت‌رسان و آتش‌نشان ارتش صبح امروز با حضور امیر حیدری به پایگاه چهارم هوانیروز در اصفهان ملحق شدند.