فضای مجازی،جرائم پزشکی،رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،علوم پزشکی گیلان،محمدتقی آشوبی Archives - صفیر گیلان
فضای مجازی و فقدان سواد رسانه، بستری برای بروز تخلفات و جرایم 03 مرداد 1402
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

فضای مجازی و فقدان سواد رسانه، بستری برای بروز تخلفات و جرایم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان سواد رسانه را از دیگر الزامات مورد توجه دست‌اندرکاران حقوقی دانست و گفت: امروزه فضای مجازی و فقدان سواد رسانه، بستری برای بروز تخلفات و جرایم است که توجه به آن، بیش از پیش، مورد انتظار است.