قانون بودجه،شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان، Archives - صفیر گیلان
استفاده از ظرفیت های قانون بودجه برای توسعه زیرساخت های برق گیلان 18 آذر 1402
در دیدارمدیرعامل برق منطقه ای گیلان با مدیر کل دیوان محاسبات گیلان مطرح شد:

استفاده از ظرفیت های قانون بودجه برای توسعه زیرساخت های برق گیلان

محمود دشت بزرگ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برق منطقه ای گیلان با امید نبی‌زاده مدیر کل دیوان محاسبات گیلان دیدار و در خصوص موضوعات مشترک، تبادل نظر انجام دادند.