قطع آبگذاری کانال‌های آبیاری، سفیدرود،شرکت آب منطقه ای گیلان Archives - صفیر گیلان
قطع آبگذاری کانال‌های آبیاری شبکه سفیدرود 25 تیر 1402
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان گفت

قطع آبگذاری کانال‌های آبیاری شبکه سفیدرود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان گفت :با توجه پیش بینی و هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی گیلان مبنی بر بارش باران در روزهای آینده ، آبگذاری کلیه کانال های آبیاری شبکه سفید رود از امروز قطع می گردد.