مبارزه با مواد مخدر ،اخبارگیلان،پیشگیری از اعتیاد،شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان Archives - صفیر گیلان
“یاریگران زندگی – مشارکت اجتماعی – پیشگیری از اعتیاد» 31 خرداد 1400
پیام های آموزشی پیشگیری از اعتیاد (۱)

“یاریگران زندگی – مشارکت اجتماعی – پیشگیری از اعتیاد»

برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر که با محوریت شعار سال ۱۴۰۰ «یاریگران زندگی- مشارکت اجتماعی- پیشگیری از اعتیاد» می باشد از آلوده شدن خود و فرزندان مان به این معضل خانمان سوز به پیام های زیر توجه نماییم.