مخابرات منطقه گیلان ،گذر از پیک تابستان،بسیج کارمندان،مصرف برق،سپاه قدس گیلان Archives - صفیر گیلان
نشست هم اندیشی به منظور رویت پذیری و کنترل پذیری مصرف برق در ادارات و دستگاه های اجرایی گیلان برگزار شد 21 تیر 1401
در مخابرات گیلان،

نشست هم اندیشی به منظور رویت پذیری و کنترل پذیری مصرف برق در ادارات و دستگاه های اجرایی گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی به منظور تشریح رویت پذیری و کنترل پذیری مصرف برق در ادارات و دستگاه های اجرائی استان برگزار شد.