مخازن سوخت،شرکت برق منطقه ای گیلان،بهمن داراب زاده،نیروگاه‌، تولید برق، زمستان Archives - صفیر گیلان
لزوم تکمیل مخازن سوخت نیروگاه‌ها برای تولید برق پایدار در زمستان 28 شهریور 1400
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان

لزوم تکمیل مخازن سوخت نیروگاه‌ها برای تولید برق پایدار در زمستان

صفیر گیلان؛مخازن سوخت نیرگاه لوشان در حال تکمیل شدن است و در فصل های پاییز و زمستان با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.