مدیر،عامل،شرکت،آب وفاضلاب،فرسوده،اعتبار،دولتی،زیر بنایی،شبکه،سیستم،فرسوده،بهداشتی،گیلان،روستاها،
برای تامین آب شرب بهداشتی و بازسازی شبکه ی آبرسانی  روستاها به اعتباری بیش از ۹ هزار و ۵۰۰میلیارد ریال نیاز است ۲۶ دی ۱۳۹۵

برای تامین آب شرب بهداشتی و بازسازی شبکه ی آبرسانی روستاها به اعتباری بیش از ۹ هزار و ۵۰۰میلیارد ریال نیاز است

به گزارش صفیر گیلان،محمد علی فرامینی بااشاره به اینکه شبکه های آبرسانی گیلان در بیش از ۳۶۹ روستا فرسوده است گفت: تامین آب شرب و بازسازی شبکه ی آبرسانی ۷۶۴ روستای گیلان تا پایان برنامه ی ششم توسعه ی کشور تحقق می یابد. تامین آب شرب و بازسازی شبکه ی آبرسانی ۷۶۴ روستای گیلان مدیرعامل […]