مدیران کل مدیریت بحران ،استانهای شمال کشور،مهندس دائمی ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان Archives - صفیر گیلان
در مواقع بحران همه عضو ستاد و ید واحد هستیم 03 آبان 1402
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان ،

در مواقع بحران همه عضو ستاد و ید واحد هستیم

نشست مدیران کل مدیریت بحران استانهای شمال کشور با مهندس دائمی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان برگزار شد