مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان ،دکتر حسین ابراهیمی Archives - صفیر گیلان
پرداخت بیش از ۱۴۰۰ میلیارد ریال از تعهدات طرف های قرار داد استان 07 فروردین 1402
مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان خبر داد؛

پرداخت بیش از ۱۴۰۰ میلیارد ریال از تعهدات طرف های قرار داد استان

دکتر حسین ابراهیمی مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان اظهار داشت با تلاش های فراوان همکاران مالی مدیریت درمان گیلان در آخرین روز سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۴۰۰ میلیارد ریال از تعهدات طرف های قرار داد استان پرداخت شد.