مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر،پوشش بیمه اجتماعی روستاییان،صندوق،بیمه Archives - صفیر گیلان
افزایش یک میلیون و ۲۳۷ هزار نفر ی پوشش بیمه اجتماعی روستاییان در کشور 17 مهر 1400
 مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خبر داد؛

افزایش یک میلیون و ۲۳۷ هزار نفر ی پوشش بیمه اجتماعی روستاییان در کشور

علی شیرکانی، با اشاره به افزایش یک میلیون و ۲۳۷ هزار نفر به شمار بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در قالب «طرح ملی بیمه اجتماعی خانوارهای محروم و کمتر برخوردار روستایی و عشایر»،گفت: بر اساس استاندارد جهانی، یکی از محورهای توسعه‌، گسترش حمایت اجتماعی و برخورداری تمامی افراد جامعه از پوشش بیمه‌ای است.