مدیرکل بهزیستی گیلان،مددجد،کم توان، بهزیستی گیلان،پویش یلدای مهربانی ، نیازمند Archives - صفیر گیلان
برگزاری پویش یلدای مهربانی برای جامعه نیازمند تحت پوشش بهزیستی گیلان 24 آذر 1401
مدیرکل بهزیستی گیلان خبر داد:

برگزاری پویش یلدای مهربانی برای جامعه نیازمند تحت پوشش بهزیستی گیلان

صفیر گیلان؛سیدمهدی خدمت بین دانا مدیرکل بهزیستی گیلان از برگزاری پویش یلدای مهربانی برای جامعه نیازمند تحت پوشش بهزیستی گیلان خبر داد و گفت: استقبال نیکوکاران گیلان در پویش یلدای مهربانی در سال گذشته با ۲۶ میلیارد ریال کمک به اقشار کم درآمد، بی نظیر بود.