مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان-کمیسیون پزشکی-بیمه-تامین اجتماعی Archives - صفیر گیلان
درخواست کمیسیون پزشکی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی بصورت غیرحضوری انجام می شود 03 دی 1399

درخواست کمیسیون پزشکی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی بصورت غیرحضوری انجام می شود

متقاضیان استفاده از خدمات کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir اقدام نمایند .