مدیرکل تامین اجتماعی گیلان،تامین اجتماعی، امید فردا، شرکت سیلندر،تامین اجتماعی گیلان،اخبار گیلان Archives - صفیر گیلان
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان از شرکت سیلندر امید فردا، بازدید کرد 06 شهریور 1400
همزمان با هفته دولت

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان از شرکت سیلندر امید فردا، بازدید کرد

صفیر گیلان؛مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همزمان با هفته دولت ، به اتفاق جمعی از مسئولین از شرکت سیلندر امید فردا ، سازنده کپسول های اکسیژن بازدید نمود .