مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، سازمان بسیج ادارات،مدیران برتر جهادی،جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان Archives - صفیر گیلان
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در زمره یکی از مدیران برتر جهادی کشور معرفی گردید 10 اردیبهشت 1401
از سوی سازمان بسیج ادارات و کارمندان

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در زمره یکی از مدیران برتر جهادی کشور معرفی گردید

صفیر گیلان؛بر اساس ارزیابی انجام شده از اجرای میزهای خدمت جهادی ادارات و دیدارهای چهره به چهره مردمی به عنوان شاخصی نقش آفرین با آثار و دستاوردهای ارزشمند ، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان به عنوان یکی از موثرین و فعالین برتر این حوزه مورد تجلیل کشوری قرار گرفت .