مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان‌، برنامه های هفته زمین پاک،صفیر گیلان،محیط زیست گیلان،هفته زمین پاک Archives - صفیر گیلان
برنامه های روز جهانی و هفته زمین پاک گیلان ” با شعار سرمایه گذاری در زمین با کاهش پلاستیک”تشریح شد 01 اردیبهشت 1401
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان‌گفت

برنامه های روز جهانی و هفته زمین پاک گیلان ” با شعار سرمایه گذاری در زمین با کاهش پلاستیک”تشریح شد

صفیر گیلان؛مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان برنامه های روز جهانی زمین پاک(دوم تا نهم اردیبهشت) را که با شعار سرمایه گذاری در زمین با کاهش پلاستیک اجرا میشوند را تشریح کرد.