مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان-رییس مجمع نمایندگان استان گیلان-تالاب انزلی-احمد دنیامالی-ساسان کفایی Archives - صفیر گیلان
برای پاکسازی نقاط آلوده به گیاه مهاجم سنبل آبی نیاز به عزم همگانی داریم 09 آبان 1399

برای پاکسازی نقاط آلوده به گیاه مهاجم سنبل آبی نیاز به عزم همگانی داریم

ساسان کفایی، مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان اظهار داشت: برای پاکسازی نقاط آلوده به گیاه مهاجم سنبل آبی که در پهنه آبی تالاب رو به رشد است نیاز به بسیج عمومی و عزم همگانی داریم.