مدیرکل صمت گیلان،اصناف ، بازاریان ، پلیس،پروانه اصناف Archives - صفیر گیلان
هماهنگی بین اصناف و بازاریان با پلیس در راستای خدمت مطلوب و بهتر به مردم /صنوف فاقد پروانه سریعاً ساماندهی شود 14 آذر 1401
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در همایش پلیس، امنیت و اصناف گفت:

هماهنگی بین اصناف و بازاریان با پلیس در راستای خدمت مطلوب و بهتر به مردم /صنوف فاقد پروانه سریعاً ساماندهی شود

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در همایش پلیس، امنیت و اصناف گفت: هماهنگی بین اصناف و بازاریان با پلیس در راستای خدمت مطلوب و بهتر به مردم است.