مدیرکل فنی وحرفه ای استان گیلان، ریاست مرکزفنی وحرفه ای، آموزش های مهارتی،آموزش عالی،شهرستان فومن ،شهرستان شفت،مرکز فنی و حرفه ای Archives - صفیر گیلان
آموزش های مهارتی برای یک کشوربسیار پرهزینه است/ آموزش های مهارتی درهیچ  زمانی درسطح جامعه سیر نزولی پیدا نخواهد کرد/مرکز آموزش های فنی وحرفه شهرستان فومن و شفت درحال حاضر ازقابلیت های بسیارخوبی برخوردارمی باشد 11 شهریور 1396

آموزش های مهارتی برای یک کشوربسیار پرهزینه است/ آموزش های مهارتی درهیچ زمانی درسطح جامعه سیر نزولی پیدا نخواهد کرد/مرکز آموزش های فنی وحرفه شهرستان فومن و شفت درحال حاضر ازقابلیت های بسیارخوبی برخوردارمی باشد

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان از فومن ؛ مدیرکل فنی وحرفه ای استان گیلان در افتتاح چهارمین سالن آزمون الکترونیکی آنلاین استان گیلان  درمرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستانهای فومن وشفت  با اشاره به اینکه از مهمترین مزایای این طرح  صرفه جویی ازمنابع است گفت: آموزش های مهارتی  برای یک کشوربسیار پرهزینه است . رحیم […]