مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان،سید کاظم دلخوش ،پست شهرک صنعتی ضیابر ،پست برق،برق منطقه‌ای گیلان ، Archives - صفیر گیلان
تقدیر از دکتر دلخوش بخاطر تمام حمایت‌هایشان از صنعت برق 29 تیر 1402
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان،

تقدیر از دکتر دلخوش بخاطر تمام حمایت‌هایشان از صنعت برق

بهمن داراب زاده افزود:با توجه به اینکه شهرک های صنعتی، نقش مهمی در تولید ،اشتغال و رشد و توسعه دارند ،احداث این پست برای شرکت برق منطقه‌ای گیلان از اهمیت بسزایی برخوردار است.