مدیر نظارت و اعتبار بخشی علوم پزشکی گیلان،دانشگاه علوم پزشکی،پلمپ،موسسه غیر مجاز پزشکی،رشت Archives - صفیر گیلان
۷ موسسه غیر مجاز پزشکی در رشت پلمب شد 20 اردیبهشت 1402
مدیر نظارت و اعتبار بخشی علوم پزشکی گیلان خبر داد؛

۷ موسسه غیر مجاز پزشکی در رشت پلمب شد

مدیر نظارت و اعتبار بخشی علوم پزشکی گیلان از شناسایی و پلمب هفت موسسه غیرمجاز پزشکی در رشت خبر داد.