مسعود  فیض سید آبادی،دستگاه اره استرانوم جراحی قلب،جراحی قلب،مرکز آموزشی و درمانی حشمت Archives - صفیر گیلان
اهدای یک دستگاه اره استرانوم جراحی قلب، به مرکز آموزشی و درمانی حشمت 07 تیر 1401
به همت مسعود  فیض سید آبادی

اهدای یک دستگاه اره استرانوم جراحی قلب، به مرکز آموزشی و درمانی حشمت

صفیر گیلان؛به همت یکی از خیرین سلامت از شهرستان فومن ، یک دستگاه اره استرانوم جراحی قلب به مرکز آموزشی و درمانی حشمت رشت اهدا شد.