مصدومان حادثه Archives - صفیر گیلان
ارائه خدمات درمانی به مصدومان حادثه ترافیکی آستارا به اردبیل 12 خرداد 1401
در بیمارستان شهید بهشتی آستارا به انجام رسید ؛

ارائه خدمات درمانی به مصدومان حادثه ترافیکی آستارا به اردبیل

صفیر گیلان؛در بیمارستان شهید بهشتی آستارا به مصدومان حادثه ترافیکی آستارا به اردبیل , خدمات درمانی ارائه شد.