مطالبات طرف قرار داد،تامین اجتماعی استان گیلان Archives - صفیر گیلان
نزدیک به ۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات طرف های قرار داد استان گیلان پرداخت شد. 10 تیر 1402
به دستور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

نزدیک به ۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات طرف های قرار داد استان گیلان پرداخت شد.

با دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و در راستای بروز رسانی مطالبات طرف های قرارداد سازمان، طی چند روز اخیر نزدیک به ۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات پزشکان ، داروخانه ها، مراکز پاراکلینیک و… طرف قرار داد با تامین اجتماعی استان پرداخت شد .