مطالبه گری ،مجمع مشورتی،فرمانداری رشت،معاون سیاسی و اجتماعی فرماندری رشت Archives - صفیر گیلان
مطالبه گری منصفانه،مؤدبانه و معقولانه هدف و وظیفه مجمع 26 خرداد 1401
دیدار مجمع مشورتی نظام مسائل استان گیلان با معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری رشت

مطالبه گری منصفانه،مؤدبانه و معقولانه هدف و وظیفه مجمع

علیپور بیان اینکه وظیفه و هدف اصلی مجمع، مطالبه گری منصفانه،مؤدبانه،معقولانه و مجدانه می‌باشد، اظهار داشت که؛ مجمع مشورتی نظام مسائل شهرستان رشت بواسطه برخورداری از دبیران و اعضای اندیشمند، محقق و فعال در ذیل کارگروه‌های ده گانه خود، می‌تواند ظرفیت خوبی برای حل مسائل شهرستان در همه حوزه‌های سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و … باشد.