کار -تامین اجتماعی-تامین اجتماعی گیلان ،-هفته کارگر-روز جهانی کارگر کار -تامین اجتماعی-هفته کارگر-روز جهانی کارگر Archives - صفیر گیلان
تامین اجتماعی پشتوانه فرهنگ کار ، مهارت ، امنیت شغلی و تولید 30 فروردین 1400
محور های نامگذاری هفته کارگر در سال 1400

تامین اجتماعی پشتوانه فرهنگ کار ، مهارت ، امنیت شغلی و تولید

نشست شورای فرهنگی مدیران حوزه دستگاههای وزارتی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با محور برنامه های هفته کارگر تشکیل گردید