کاندیداهای شهر فومن،مهندس مرتضی رجبی،ومن،شورا،انتخابات ۱۴۰۰،رفاه ،شهروندان ، ظرفیت نخبگان Archives - صفیر گیلان
رفاه شهروندان در سایه بهره گرفتن از ظرفیت نخبگان 22 اردیبهشت 1400
مهندس مرتضی رجبی،

رفاه شهروندان در سایه بهره گرفتن از ظرفیت نخبگان

مرتضی رجبی تاکید کرد؛باید از سرمایه گذاران ونخبگان و صاحبنظران شهر ،بیشترین بهره را درجهت رفاه شهروندان استفاده نمود.