کشف،تریاک، لاهیجان،دکتر حیدری آزاد Archives - صفیر گیلان
کشف ده کیلو و پانصد گرم تریاک در لاهیجان 11 اردیبهشت 1400
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان،

کشف ده کیلو و پانصد گرم تریاک در لاهیجان

حیدری آزاد خبر داد؛ ده کیلو و پانصد گرم تریاک در لاهیجان کشف شد.