کشورهای اوراسیا،سازمان منطقه آزاد انزلی،شرکت ساتکاپ Archives - صفیر گیلان
تأکید بر افزایش همکاری های دو و چند چانبه با اولویت کشورهای اوراسیا 14 اسفند 1400
در نشست سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت ساتکاپ مطرح شد:

تأکید بر افزایش همکاری های دو و چند چانبه با اولویت کشورهای اوراسیا

صفیر گیلان؛بنابراین گزارش در جلسه مزبور در خصوص برگزاری همایش تخصصی بین المللی در زمینه صنایع و تکنولوژی های نوین انرژی به میزبانی این منطقه، توسعه همکاری های فی مابین به ویژه در زمینه توسعه همکاری ها با کشورهای عراق،قطر و سوریه در کنار اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، و تبدیل شدن منطقه آزاد انزلی به شهر هوشمندی با حضور شرکت های نوآور،فناور و دانش بنیان حوزه انرژی های نوین،صنعت آب و برق کشور طرفین به توافق رسید