کنگره میرزا کوچک،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،اخبار ارشاد گیلان،محمد مهدی اسماعیلی،تالار مرکزی رشت،جنبش جنگل، Archives - صفیر گیلان
نهضت میرزا بذری بود در سرزمین پراستعداد ایرانی برای رسیدن به نهضت بزرگ انقلاب/میرزا  رویکرد وزارت ارشاد در معرفی شخصیت ها 10 آذر 1401
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشت؛

نهضت میرزا بذری بود در سرزمین پراستعداد ایرانی برای رسیدن به نهضت بزرگ انقلاب/میرزا  رویکرد وزارت ارشاد در معرفی شخصیت ها

اسماعیلی آرمان میرزا کوچک خان را رهایی از استبداد و استعمار دانست و بیان کرد: همه نهضت‌ها ممکن است به سرانجام نکویی ختم نشود مانند نهضت میرزا که به دلایلی به شکست انجامید اما بذری بود در سرزمین پراستعداد ایرانی که درخت تناوری از نهضت و انقلاب در آن رشد کرد و اعتلا یافت و ثمره آن نهضت بزرگ انقلاب اسلامی بود.