کودک،آزاری،اعتیاد،قربانیان،زندگی،مدرن، فضای،مجازی،صنعتی،قلیان،بازی Archives - صفیر گیلان
اعتیاد یعنی خاموشی کودک/کودک آزاری فعلی که اثار ماندگاریش همیشه همراه کودک است/والدین کودک آزار خود قربانیان کودک آزاریند 13 دی 1395

اعتیاد یعنی خاموشی کودک/کودک آزاری فعلی که اثار ماندگاریش همیشه همراه کودک است/والدین کودک آزار خود قربانیان کودک آزاریند

کودک آزاری در واقع فعلیست که باعث آزار روحی و جسمی در کودک شده و این فعل ،اثار ماندگاریش همیشه همراه یک کودک بوده و در واقع بسیاری از این آثار مخفی می ماند و یا در بزرگسالی خود را بروز می دهد و با ورود زندگی مدرن این ضایعه بیشتر بروز و ظهور میکند […]