گروه صنعتی دانزه-کرونا -رودبار- هوشنگ عباسقلی زاده-زیتون-پیوند صنعت زیتون و گردشگری- Archives - صفیر گیلان
پیوند صنعت زیتون و گردشگری اقتصاد رودبار را شکوفا کند 06 اردیبهشت 1400
عنوان تولیدکننده برتر استانی به گروه صنعتی دانزه در بخش کشاورزی

پیوند صنعت زیتون و گردشگری اقتصاد رودبار را شکوفا کند

فرماندار رودبار با اشاره به اینکه اقتصادی سازی زیتون و پیوند آن با صنعت گردشگری، گفت: توجه به این بخش می تواند اقتصاد رودبار را شکوفا کند.