،ایران،غواص شهید یوسف قربانی،عملیاتکربلای ۵، امام زمان عجل الله Archives - صفیر گیلان
غواص یعنی مرغابی امام زمان عجل الله! 24 دی 1400
شهیدی که از بی کسی برای آب نامه نوشت!

غواص یعنی مرغابی امام زمان عجل الله!

غواص شهید: یوسف قربانی چند دقیقه قبل از عملیات، یکی از خبرنگارها ازش پرسیده بود: آقا یوسف! غواص یعنی چی؟ و یوسف گفته بود: غواص یعنی مرغابی امام زمان عجل الله.