اخبار فومن،اخبار گیلان،فرماندار فومن،اداره فرنگ و ارشاد اسلامی گیلان،حضور پرشور، جهاد تبیین، رفراندوم،تشییع شهید گمنام فومن Archives - صفیر گیلان
حضور پرشور مردم در تشییع شهید گمنام فومن خود یک رفراندوم بود 01 بهمن 1401
فرماندار فومن در نشست با رسانه؛

حضور پرشور مردم در تشییع شهید گمنام فومن خود یک رفراندوم بود

فرماندار فومن  از اقدامات خوب دولت در شهرستان خبر داد و افزود:؛ باید مطالب را برای مقابله با آنان که عملکرد نظام را زیر سوال بردند مطرح کنیم و تشیع شهید  گمنام در شش دی در فومن یک  رفراندوم در شهرستان بود و ما امتحان خود را پس دادیم.