اخبار گیلان،رودبار،شاه شهیدان، الماسی ،کوه درفک Archives - صفیر گیلان
شاه شهیدان همچون الماسی در میان کوه درفک 27 دی 1402
در رودبار گیلان،

شاه شهیدان همچون الماسی در میان کوه درفک

روستای شاه شهیدان در دامنه های شرقی کوه درفک در منطقه البرز غربی در استان گیلان قرار دارد .