حق بیمه، تامین اجتماعی،بیمه شدگان Archives - صفیر گیلان
پرداختهای مشمول کسر حق بیمه در لیست ارسالی به تامین اجتماعی 06 آبان 1400
روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان خبر داد

پرداختهای مشمول کسر حق بیمه در لیست ارسالی به تامین اجتماعی

صفیر گیلان؛موارد شمول و اقلام غیرشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی از محل پرداختی های صورت گرفته به کارگران و بیمه شدگان در کارگاههای مشمول این قانون ، با هدف آگاهی بخشی مجدد و بیشتر در جامعه ، از سوی روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان اعلام شد .