خبرنگاران،صفیر گیلان،هفدهم مرداد،روز خبرنگار،فاکتور،استان گیلان Archives - صفیر گیلان
رسالت خبرنگاری؛وظیفه ای که به افسانه تبدیل می شود؟ 17 مرداد 1397

رسالت خبرنگاری؛وظیفه ای که به افسانه تبدیل می شود؟

اختصاصی/صفیر گیلان؛اکنون که در روز هفدهم مرداد قرار گرفتم این اجازه را بر خود روا می دارم که در روز خبرنگار، زبان به بیانِ دردهای درهم تنیده خود بچرخانم و یادآور شوم که : رسالت یک خبرنگار بیان شفاف مسائل است، رسالت خبرنگار انتقاد به موقع و پیگیری مکرر موضوع است، رسالت خبرنگار جنگنده بودن […]