خلیل بهروزی فر Archives - صفیر گیلان
دولت نسبت به مسکن مهر بی مهر/ وزیر جهار کشاورزی بی خبر از روزگار رنج وبرنج/قرار گرفتن در لیست شهرستان محروم زیبنده شفت نیست 25 شهریور 1399

دولت نسبت به مسکن مهر بی مهر/ وزیر جهار کشاورزی بی خبر از روزگار رنج وبرنج/قرار گرفتن در لیست شهرستان محروم زیبنده شفت نیست

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس خواستار اجرای عملیات پروژه عمرانی سد مخزنی لاسک شد و گفت: تقویت شبکه برق و آب شرب در شهرها و روستای های فومن و شفت امری ضروری است.