دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،مهلت ثبت ، بیستمین فراخوان جذب ، استخدام، عضو هیأت علمی پیمانی Archives - صفیر گیلان
تمدید مهلت ثبت نام در بیستمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی تا اول اسفند 29 بهمن 1402
دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،

تمدید مهلت ثبت نام در بیستمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی تا اول اسفند

صفیر گیلان/معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طی اطلاعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام در بیستمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی وابسته خبر داد